Româna    English

  Certificări - Autorizaţii - Atestări


   Declaraţia privind politica S.C. DOSETIMPEX S.R.L. referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională (SMI) şi responsabilitate socială (SSO).

Certificat de MANAGEMENT AL CALITĂŢII - SR EN ISO 9001:2001


Certificat de MANAGEMENT DE MEDIU - SR EN ISO 14001:2005


Certificat de MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII - SR OHSAS 18001:2008


Autorizaţie ISCIR pentru executarea lucrărilor de
PUNERE ÎN FUNCŢIUNE


Autorizaţie ISCIR pentru executarea lucrărilor de
SERVICE ŞI REPARARE


Autorizaţie ISCIR pentru executarea lucrărilor de
VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE ŞI AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII


Atestat de executare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor


Atestat de verificare, întreţinere şi/sau reparare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilorCe facem?

Proiectare

button Asigurăm servicii de proiectare pentru toate tipurile de instalaţii pentru construcţii. button

Execuţie

Executăm toate tipurile de instalaţii pentru construcţii. product button

Echipamente

Livrăm toate tipurile de echipamente pentru instalaţiile din construcţii. product button

Garanţii

Oferim garanţia unei munci bine făcute atât în proiectare cât şi în execuţie. product button

Audit energetic

Asigurăm servicii complete de audit energetic pentru clădiri. product button

Software Doset-PEC

Firma noastră împreună cu specialişti din domeniu a dezvoltat aplicaţia software Doset-PEC, program de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor şi Apartamentelor.

www.doset-pec.ro